Privacystatement

Ik werk volgens de richtlijnen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Als je behandelend therapeut is het noodzakelijk dat ik dossiers aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Je dossier bevat onder andere aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • als enige toegang heb tot die gegevens
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim)

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Zoals wettelijk vereist, blijven de gegevens in het cliƫntendossier 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden , zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Ik werk volgens de richtlijnen van de Wkkgz en ben daarom aangesloten bij een geschillencommissie (SCAG). Als je een klacht hebt over de behandeling, dan hoop ik dat wij samen tot een oplossing kunnen komen. Lukt dit niet dan kun je jouw klacht indienen via de VNRT. (https://www.vnrt.nl/over-vnrt/klachtenregeling/)